Factoren die de verkoop van diamanten en juwelen beinvloeden

Bent u van plan om uw oude diamanten juwelen te verkopen? De verkoop van diamanten aan een diamantair is een moeilijke klus. Een diamantair zal uw diamant of diamanten sieraden eerst taxeren voor hij een prijs zal geven. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de taxatie van sieraden en bij de kostenraming.

Hoe kunt u uw diamanten en juwelen verkopen?

In Antwerpen kunt u een beroep doen op de beste diamantenbeoordelaars. Er wordt van uitgegaan dat het proces van de  verkoop van diamanten overal op dezelfde manier verloopt. Dat is echter een verkeerde perceptie. U zult snel tot het besef komen dat er een opmerkelijk verschil is in diamanttaxatie op de verschillende locaties.